In 1975 is er een nieuwe wijk op enige afstand van het dorp Blaricum gebouwd: de Bijvanck. In deze prachtige, kindvriendelijke, groene wijk staat onze school. Onze school maakt deel uit van een scholencomplex, waarin nu ​twee scholen onderdak hebben. ​Dit unieke scholencomplex is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen.

De 2 scholen zijn: OBS Bijvanck en KBS De Pionier. Een felle brand zorgde in er 1997 voor, dat het hele complex volledig in vlammen op ging. Een jaar lang bivakkeerden wij in containergebouwen totdat wij eind 1998​ onze nieuwe school, geheel gemoderniseerd, in gebruik namen.

Bijvanckcomplex

In het scholencomplex “De Bijvanck” werken wij samen met 1 andere basisschool nl. OBS Bijvanck. Door de goede samenwerking zijn veel activiteiten mogelijk die anders niet zouden kunnen worden uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan uitgebreide handvaardigheids- en technieklessen, musicals en presentaties door alle groepen, kampen voor de groepen 5 t/m 8 en bewegingsonderwijs van fulltime vakleerkrachten.​

Ook gaan we gezamenlijk op excursies en schoolreizen, organiseren we met elkaar sport- en speldagen en maken we allemaal gebruik van het centrale documentatiecentrum. Daarnaast wordt op onderwijsinhoudelijk gebied regelmatig overlegd en ieders kwaliteiten ingezet.​