​Kinderen vanaf 5 jaar zijn wettelijk verplicht onderwijs te volgen. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar en wordt beboet door de ambtenaar leerplicht.

De leerplichtwet geeft het volgende aan:

"Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind(eren) door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie tijdens dat jaar. Bij uw aanvraag moet u een werkgevers- verklaring overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen.

Houd met de volgende voorwaarden rekening:

- u kunt voor maximaal 10 schooldagen aaneen- gesloten verlof krijgen; 
- verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is niet mogelijk
- verlof kan uitsluitend één keer per jaar worden aangevraagd

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om verlof aan te vragen voor uitzonderlijke omstandigheden:

- verhuizing van het gezin; 
- huwelijk van een familielid of aanverwant; 
- ernstige ziekte van een familielid of aanverwant; 
- overlijden van een familielid of aanverwant; 
- 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum 
- 121/2-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum 
van familieleden of aanverwanten. 

Het verlof moet minimaal 8 weken van te voren worden aangevraagd. Hiervoor kunt u op school een formulier krijgen. Ook kunt u het hiernaast downloaden.