De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een wettelijk verplicht orgaan binnen een school, dat zich inzet voor de belangen van ouders, leerlingen en personeel door inspraak te hebben in het schoolbeleid. Ons MR-team bestaat uit zes leden, drie leden in de oudergeleding en drie leden in de personeelsgeleding, waarvan één positie momenteel vacant is bij de personeelsgeleding.

De MR komt zes keer per jaar bijeen om de onderwerpen te bespreken die van invloed zijn op het schoolbeleid van KBS de Pionier, hierbij sluit de schoolleiding altijd aan bij het tweede deel van de vergadering. Onze taak is om advies te geven aan de schoolleiding en soms instemming te verlenen bij bepaalde besluiten. Zo kun je denken aan instemming op de schoolgids, het schoolplan en de begroting, maar ook meedenken en adviseren bij nieuwe initiatieven of zaken die voortkomen uit de verschillende leerteams binnen de school. Daarnaast neemt ook een lid deel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van AT-scholen.

Leden Mezegenschapsraad
Bianca Jansen, leerkracht groep 5 
Elmar Zwart, leerkracht groep 7, GMR-lid
Denise Honing, leerkracht groep 6
Kimberly Kea, ouder groep 4b en 1/2a
Sander Vlug, ouder groep 5a
Sarah Megens, voorzitter MR, ouder groep 5b en 3a 

Contact opnemen
Mocht je vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen via ons gezamenlijke e-mailadres: mr@kbsdepionier.nl. Uiteraard mag je ons ook aanspreken op het schoolplein. Jouw input is voor ons waardevol en helpt ons om deze taak beter uit te voeren.

Vergaderdata 2023-2024

  • 18 september 2023
  • 13 november 2023
  • dinsdag 23 januari 2024 (agendapunten aanleveren voor 8 januari) 
  • maandag 25 maart 2024 (agendapunten aanleveren voor 11 maart)
  • dinsdag 28 mei 2024 (agendapunten aanleveren voor 13 mei)
  • donderdag 27 juni 2024 (agendapunten aanleveren voor 14 juni)