Onze school heeft de beschikking over veel verschillende devices: desktop computers, chromebooks, tablets en elk lokaal heeft de beschikking over digitale schoolborden.Er wordt gewerkt met software vanuit de verschillende methodes, maar ook met andere ondersteunende software, zoals bijvoorbeeld Ambrasoft.

Elke leerling in de groepen 3 t/m 8 heeft zijn eigen chromebook. Dit is belangrijk, omdat we voor rekenen werken met "Snappet". Dit programma zorgt er voor dat de leerlingen de leerstof van "Wereld in getallen" digitaal tot zich nemen.​​​

In de groepen 6 t/m 8 maken de leerlingen werkstukken. Dit doen de leerlingen met behulp van het programma Word. De leerkrachten begeleiden dit proces en introduceren dit in de groep. Daarnaast werkt een aantal leerlingen met webpaden, die zij zelfstandig aan de hand van een zelfgekozen onderwerp kunnen uitwerken op de desktop of het chromebook.​ In verschillende groepen wordt gewerkt met Pro Connect, een programma aangeboden door Prowise, waarmee interactief les gegeven kan worden m.b.v. Ipad of chromebook.

Leren Programmeren

Elk jaar wordt de cursus Leren Programmeren georganiseerd vanuit het Techspace van de overkoepelende organisatie Alberdingk Thijm Scholen. Leerlingen vanaf groep 5 die belangstelling hebben, kunnen zich hiervoor opgeven. Daarnaast kunnen s​choolklassen voor korte projecten of een korte lessenserie gebruikmaken van het uitge​breide aanbod van het Techspace.