​KBS de Pionier biedt tot maximaal 15% van de lestijd in het Engels aan. We doen dit door het Engels te integreren in de dagelijkse routine van het klassengebeuren: Immersion. U kunt hierbij denken aan het (voor)lezen van Engelse (prenten)boeken, het zingen van Engelse liedjes en kringgesprekken in het Engels. Het gehele team heeft inmiddels het English Teacher Training Programme (ETTP) op het opleidingsinstituut van de Alberdingk Thijm Scholen gevolgd.​​

Wat is Learning through Immersion?