​​Wat is ons doel? Waar gaat uw kind naartoe! Ons doel is kinderen vakkundig te begeleiden. Zo krijgt elk kind de keus, alle kanten die hij/zij in zich heeft, optimaal te ontwikkelen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van uw kind nauwgezet gevolgd en krijgen wij een goed beeld over zijn/haar functioneren. Dit bewerkstelligen wij o.a. door structurele observaties. Daarnaast maken alle kinderen een aantal keer per jaar een Cito-LOVS-toets op de vakgebieden: rekenen, spelling, taal en lezen.

Gesprekken 

We beginnen het schooljaar in september met startgesprekken, zodat we al wat meer van elkaar te weten komen en aan elkaar duidelijk kunnen maken wat we van het schooljaar en van elkaar verwachten.

In november vinden dan de voortgangsgesprekken plaats waarin terug gekeken wordt op het startgesprek en vooruit naar de volgende periode. Eventuele verwachtingen en doelen kunnen dan nog een keer worden besproken en eventueel bijgesteld..

In maart vindt dan een 10-minutengesprek plaats en dan krijgt uw kind ook een rapport mee.

Doel van deze gesprekken is ouders informeren over tussentijdse toetsuitslagen en de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Door deze informatie komen wij als team uiteindelijk tot een schooladvies van uw kind voor het voortgezet onderwijs. Naast ons advies is het een wettelijke verplichting om een eindtoets af te nemen. 

​Cito-toets

Onze school kiest voor Cito-toets. De uitslag van de Cito-toets en het percentage leerlingen die deze toets maakt, wisselt jaarlijks en is afhankelijk van de samenstelling van de leerlingen van groep 8. Deze uitslag mag niet teveel afwijkend zijn van onze eigen toetsmomenten.

De uitslagen  van de Cito-toets in de achterliggende jaren:

2019: 537

2018: 537

2017: 542

2016: 541​​

2015: 542​​