Een goede visie en sfeer in de school zorgen voor een sociale en goede cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen die zich veilig en prettig voelen op school behalen betere resultaten. De rol van de leerkracht is hierin essentieel. Wij proberen dit te bereiken door:

- veiligheid
- duidelijkheid en structuur
- flexibiliteit en ruimte bieden en acceptatie van verschillen​
- vertrouwen

Katholieke boodschap

Onze katholieke boodschap loopt als een rode draad door ons onderwijs. Binnen onze levensbeschouwelijke visie onderscheiden we het volgende:
- de werksfeer binnen de school;
- de levensbeschouwelijke opstelling van leerkrachten, bestuursleden, leden van de ouderraad en leden van de 
medezeggenschapsraad;
- de catechese binnen de school;
- de band met de plaatselijke geloofsgemeenschap. 

In een ononderbroken ontwikkelingsproces begeleiden we de kinderen bij hun emotionele en verstandelijke ontwikkeling en de creatieve, culturele, sociale en lichamelijke vaardigheden. Op deze manier worden kinderen optimaal voorbereid, waardoor ze straks goed functioneren in onze multiculturele samenleving.​