Wat is proefdinsdag? Tijdens proefdinsdag proeven de leerlingen iets nieuws en leren ze over de herkomst van het voedsel: hoe het gemaakt en verwerkt wordt en hoe je het bewust kunt proeven en eten. Er wordt veel onderzocht en geëxperimenteerd: echte ervaringslessen dus.

Doelen van proefdinsdag 

De leerlingen breiden hun kennis over voedingsmiddelen, producten en voedingsstoffen uit;

  • de leerlingen leren over de herkomst en productie van hun voedsel;
  • de leerlingen eten/ proeven bewust;
  • de leerlingen experimenteren en onderzoeken op hun eigen niveau;
  • de leerlingen worden zich bewust van overeenkomsten en verschillen in eetgewoonten in bepaalde landen/ groepen/ e.d. 

Uitgangspunten voor proefdinsdag: International Mindedness

 

We hanteren een aantal uitgangspunten voor proefdinsdag.  Allereerst introduceren we iedere keer een ander consumptief product/voedingsmiddel dat passend is in het thema. Voorts is een uitgangspunt dat we ‘educatief’ proeven. De herkomst van de producten komt ook aan de orde. Vaak kijken we ook een kort filmpje over het productieproces. Tijdens proefdinsdag worden de verschillende zintuigen geactiveerd en wordt er ervarend geleerd. De leerlingen proefden afgelopen week het verschil tussen een zure appel en een zoete appel. De schillen en de klokhuizen bewaarden we op het aanrecht om te kijken wat hiermee zou gebeuren. De voorspelling van sommige leerlingen was dat deze bruin zouden worden. Hoe leuk voor hen om de volgende dag te zien dat deze voorspelling uitkwam! En wat gebeurt er na een paar dagen? We laten de schillen nog even liggen. Verder is een uitgangspunt dat alle leerlingen het nieuwe product in ieder geval bewust proeven; opeten hoeft niet.  We gebruiken proefdinsdag ook om bewustzijn te creëren omtrent maatschappelijke en culturele gebruiken, zoals vegetarisch eten en culturele gebruiken (zoals een Grieks ritueel om na Oud en Nieuw 12 rozijnen te eten: voor elke maand 1). Ook koppelen we proefdinsdag aan actuele zaken, zoals Kerstmis en Sinterklaas.