Na groep 8 kunnen leerlingen kiezen voor vervolgonderwijs bij Alberdingk Thijm Scholen. Op alle niveaus biedt Alberdingk Thijm Scholen verschillende scholen met elk een eigen onderwijsconcept. Kansen bieden, brede ontplooiing van leerlingen, international mindedness en ICT - verrijkend onderwijs zijn uitgangspunten op alle scholen.