Hoe meld ik mijn kind aan? Waar kan ik terecht? Als ouder kunt u telefonisch (035-5233207) of via de mail s.tekloese@atscholen.nl een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Sebastiaan te Kloese, directeur van KBS De Pionier. U wordt geïnformeerd over: ​

- de levensbeschouwelijke grondslag en identiteit van de school;
- de onderwijskundige en pedagogische inrichting van het onderwijs op de school. 

Inschrijven

Kennismaken met een school betekent ook de school in bedrijf zien tijdens een rondleiding. Onze manier van werken en daarmee vooral de sfeer in onze school zijn erg belangrijk en zullen u zeker verrassen! Als u na de rondleiding enthousiast bent over onze school, geef uw kind dan op door een inschrijfformulier in te vullen, dat op school te verkrijgen is. ​

Wennen​

Uw kind  krijgt tien weken voordat hij/zij 4 jaar wordt een uitnodiging van de leerkracht om een paar keer te komen wennen. Samen met de ouders wordt dan het meest geschikte moment uitgekozen. Kinderen die 4 jaar worden aan het eind van het schooljaar (vanaf 1 juni) stromen pas in het nieuwe schooljaar in. Het is in het belang van uw kind om op 4-jarige leeftijd met onderwijs te starten.  

Leerlingen die tussen 1 juni en het begin van het schooljaar 4 jaar worden, ​komen voor de zomervakantie niet meer wennen. Deze leerlingen starten na de zomervakantie. Wel zal er voor deze leerlingen een apart moment gepland worden om toch voor de zomervakantie kennis te maken met de school en de leerkracht. Hier komt een aparte uitnodiging voor. 
We hebben dit besluit genomen, aangezien wij in de afgelopen schooljaren gemerkt hebben dat wennen in de laatste, drukke periode niet het gewenste effect heeft en dat er te weinig aandacht is voor de individuele leerling.​

​Meer informatie over beleid van aanmelden en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:

Beleid van Aanmelding

Aandacht op Maat​​​​​