aanmelden

Aanmelden

​​Hoe meld ik mijn kind aan? Waar kan ik terecht? Als ouder kunt  u telefonisch ( 035-5233207)of via de mail s.tekloese@atscholen.nl   een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Sebastiaan te Kloese, directeur van KBS De Pionier. U wordt geïnformeerd over: 

- de levensbeschouwelijke grondslag en identiteit van de school;
- de onderwijskundige en pedagogische inrichting van het onderwijs op de school. 

Inschrijven

Kennismaken met een school betekent ook de school in bedrijf zien tijdens een rondleiding. Onze manier van werken en daarmee vooral de sfeer in onze school zijn erg belangrijk en zullen u zeker verrassen! Als u na de rondleiding enthousiast bent over onze school, geef uw kind dan op door een inschrijfformulier in te vullen, dat op school te krijgen is. Ook kunt u het inschrijfformulier downloaden en per e-mail naar ons toesturen:

ATS KBS De Pionier inschrijfformulier

Wennen​

Uw kind  krijgt een maand voordat het 4 jaar wordt een uitnodiging van de leerkracht om een paar keer te komen wennen. Samen met de ouders wordt dan het meest geschikte moment uitgekozen. Kinderen die 4 jaar worden aan het eind van het schooljaar stromen pas in het nieuwe schooljaar in. Het is in het belang van uw kind om op 4-jarige leeftijd met onderwijs te starten.  

Meer informatie over beleid van aanmelden en de individuele ondersteuningsmogelijkheden van de school vindt u hier:
Beleid van Aanmelding
Aandacht op Maat​​​​​

​​​