Bijvanckcomplex

In het scholencomplex “De Bijvanck” werken wij samen met 2 andere basisscholen: Protestants Christelijke school “De Levensboom” en OBS Bijvanck. Door de goede samenwerking zijn veel activiteiten mogelijk die anders niet zouden kunnen worden uitgevoerd.U kunt hierbij denken aan uitgebreide handvaardigheids- en technieklessen, musicals en presentaties door alle groepen, kampen voor de groepen 5 t/m 8 en bewegingsonderwijs van fulltime vakleerkrachten.

Ook gaan we gezamenlijk op excursies en schoolreizen, organiseren we met elkaar sport- en speldagen en maken we allemaal gebruik van het centrale documentatiecentrum. Daarnaast wordt op onderwijsinhoudelijk gebied regelmatig overlegd en ieders kwaliteiten ingezet.​

 
 
​​