KBS de Pionier is voorzien van smartborden, chromebooks, computers en iPads. Leerlingen mogen Leren Programmeren en er is veel digitaal lesmateriaal beschikbaar.

ICT op KBS De Pionier

​​​​​

Onze school heeft de beschikking over:

·         25 desktop computers voor de leerlingen

·         45 Chromebooks

·          20 I-Pads mini

·         4 algemene administratie desktop computers

·         10 desktop computers voor de leerkrachten

·         3 administratielaptops voor de leerkrachtenElke groep heeft een Prowise bord om digitaal les te kunnen geven en voor de kleuterbouw is er een verrijdbaar scherm, ook van Prowise. Ook in de groepen 3, 4 en 7 is een verrijdbaar scherm van Prowise aanwezig. Vanaf groep 1 werken de leerlingen al op de computers en de Ipads. Vanaf groep 3 komt daar ook het Chromebook bij. Hiermee kan draadloos gewerkt worden in het lokaal zelf. Er wordt gewerkt met software vanuit de verschillende methodes, maar ook met andere ondersteunende software., zoals bijv. Ambrasoft.

In de groepen 6 t/m 8 maken de leerlingen werkstukken. Dit doen de leerlingen met behulp van het programma Word. De leerkrachten begeleiden dit proces en introduceren dit in de groep. 

Daarnaast werkt een aantal leerlingen met webpaden, die zij zelfstandig aan de hand van een zelfgekozen onderwerp kunnen uitwerken op de desktop of het chromebook.​

In verschillende groepen wordt gewerkt met Pro Connect, een programma aangeboden door Prowise, waarmee interactief les gegeven kan worden m.b.v. Ipad of chromebook.