KBS de Pionier is voorzien van smartborden, chromebooks, computers en iPads. Leerlingen mogen Leren Programmeren en er is veel digitaal lesmateriaal beschikbaar.

ICT in de klas

​​​​Onze school heeft de beschikking over:
-          31 leerlingcomputers
-          30 Chromebooks
-          10 i-Pads
-          3 algemene administratiecomputers
-          8 administratiecomputers voor de leerkrachten

Verder heeft elke groep een Smartboard aan de muur hangen en voor de kleuterbouw is er een verrijdbaar scherm. Vanaf groep 1 werken de leerlingen al op de computers en de mobiele devices. Er wordt gewerkt met software vanuit de verschillende methodes, maar ook met software, die speciaal aangeschaft is. In de groepen 5 t/m 8 maken de leerlingen werkstukken en dit doen leerlingen in Word. De leerkrachten begeleiden dit proces en introduceren dit in de groep. ​Enkele leerlingen van onze school nemen op dit moment deel aan de cursus Leren Programmeren.​ ​