Engels op school: leerlingen op KBS de Pionier krijgen les in het Engels vanaf groep 1

Early English

​KBS de Pionier biedt tot maximaal 15% van de lestijd in het Engels aan. We doen dit door het Engels te integreren in de dagelijkse routine van het klassengebeuren: Immersion. U kunt hierbij denken aan het (voor)lezen van Engelse (prenten)boeken, het zingen van Engelse liedjes en kringgesprekken in het Engels. Het gehele team heeft inmiddels het English Teacher Training Programme (ETTP) op het opleidingsinstituut van de Alberdingk Thijm Scholen gevolgd.​​ De film: 'Today is English Day' laat zien hoe visie en praktijk van tweetalig onderwijs bij Alberdingk Thijm Sc​holen bijelkaar komen:


​Download our great apps​​