Groep 1-2 Eliane en Nadine

​Welkom in groep 1/2 van Eliane en N​adine


Eliane werkt op maandag, dinsdag en woensdag.

Nadine werkt op donderdag en vrijdag.

 

Kinderen in groep 1/2 noemen we kleuters om daarmee aan te geven dat het om een ander type kind gaat dan de kinderen vanaf groep 3.

Kleuters staan spelend in de wereld en moeten begeleid worden bij het ontwikkelen van taakbesef.

 

De kinderen hebben veel vrije-keuzemogelijkheden, zodat zij spelenderwijs kunnen leren.

Wij bieden een rijke leeromgeving met o.a. de bouwhoek, de huishoek, de zandtafel, creatieve activiteiten en constructiemateriaal.

Voor uw kind is spelen een mogelijkheid om taal-en rekenvaardigheden, sociale vaardigheden en motorische vaardigheden te ontwikkelen.

 

Deze vaardigheden worden ook geoefend in verschillende kringactiviteiten en tijdens concrete opdrachten in de weektaak.

In de kring wordt o.a. veel voorgelezen, er worden liedjes gezongen, versjes geleerd en spelletjes gedaan.

 

We werken vanuit verschillende thema's, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

In deze thema's komt ook het Early English aan bod.

 

Kleuters houden van bewegen en fysiek bezig zijn.

Daarom gaan de kinderen iedere dag tweemaal naar buiten om te rennen, te klimmen, te voetballen, te fietsen, in de zandbak te spelen, te bouwen....kortom: ook bij het buitenspelen zijn er veel keuzemogelijkheden.

Bij slecht weer gaan we naar de speelzaal. 

In de speelzaal worden wekelijks gym- en spellessen gegeven.

 

 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich op zijn gemak voelt in onze groep.

Samenwerken, belangstelling hebben voor elkaar en elkaar respecteren staan bij ons centraal.

De lessen van de Vreedzame School ondersteunen ons daarbij.

 

In een veilige sfeer ontwikkelen kinderen zich, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, het best!

 

Ons motto:

 

"Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan!"

-Pippi Langkous-

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kom gerust langs.​