Groep 6 Leo en Truus

In groep 6 leren we samen verantwoordelijk te zijn voor een fijne sfeer in de klas. We vinden het belangrijk dat we elkaar accepteren en respecteren en dat iedereen zich op zijn gemak voelt in de groep. Dat is immers de basis om te kunnen leren.

 

Wat ook belangrijker wordt in groep 6, is dat de leerlingen steeds meer zelfstandig worden en hierbij verantwoordelijk zijn voor hun eigen spullen, taken. Daarnaast leren ze taakgerichter en zelfstandiger om te gaan met hun werk.

 

Op het gebied van rekenen zullen de breuken en procenten nieuw zijn. Ook komen de kommagetallen en het cijferend rekenen aan bod. Bij taal zal er veel aandacht zijn voor woordenschat. Ook komen de luister-, spreek en schrijfvaardigheden aan bod.

 

Begrijpend lezen blijft ook belangrijk. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode werkt zeer prettig gezien er actuele onderwerpen aan de orde komen. Ook kan er thuis geoefend worden door de leerlingen. Hiervoor gebruiken ze hun eigen login code.

 

Nieuw dit jaar is studievaardigheden. Hierbij leren de leerlingen informatie uit bronnen te verwerken en te gebruiken. Denk hierbij onder andere aan het gebruiken van een telefoonboek (alfabetische volgorde) en het gebruiken van een raster. Verder verzorgt meneer Nico één keer per week de muzieklessen. Op donderdagmiddag krijgen de leerlingen handvaardigheid en textiele werkvormen (hatex).

 

Er vindt dit jaar 1 excursie plaats. We gaan naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

 ​

Naast het werken op school zullen de leerlingen dit jaar ook huiswerk meekrijgen. Dit in de vorm van het leren voor toetsen of ander individueel afgesproken opdrachten. Ook zullen de leerlingen thuis hun boekenkring voorbereiden en maken ze een groot deel van hun werkstuk thuis.

 

Uiteraard zijn er ook sportieve activiteiten. Zo is er de sportdag bij atletiekvereniging "Zuidwal"​ en de lenteloop. Daarnaast gaan we gezellig op de fiets naar kamp Agnes in Eemnes. Hier zullen we één nachtje blijven slapen. Het kamp staat vol sportieve, maar ook gezellige activiteiten. Traditiegetrouw zal er een bonte avond zijn en sluiten we het kamp af in de zandbak met het zandbaklied.

 

Zoals u ziet gaan we er een leuk schooljaar van maken.

 

Meneer Leo en juf Truus