Aanmelden

​​​​​​In groep 4 vinden wij het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen in de groep en dat ze op een positieve manier met elkaar om kunnen gaan. De lessen van de Vreedzame School ondersteunen daarbij.

Na groep 3 wordt het leren lezen vervolgd. 

De kinderen gaan moeilijkere en langere woorden lezen, zinnen over de regel heen lezen, het leestempo wordt verhoogd en de teksten worden langer. Echt lezen wordt het als de gedrukte tekst ook iets oproept bij het kind; een filmpje in het hoofd. 

De kinderen bereiden thuis een boekenkring voor die ze aan de andere kinderen in de klas presenteren. 

Begrijpend lezen gaat een grotere plek innemen. De kinderen leren details vinden en kunnen de hoofdgedachte van een tekst benoemen en weten dat in een tekst vaak een bepaalde volgorde terug te vinden is. In de tweede helft van het jaar gaan we gebruik maken van de actuele teksten van Nieuwsbegrip.​

Tijdens een leescircuit werken de kinderen in kleine groepjes zelfstandig aan allerlei leesactiviteiten, zoals leesspelletjes, mini-informatie, tijdschriften lezen, stelopdrachten, computer opdrachten en lezen in leesboeken.

Bij spelling leren de kinderen dat woorden bij een bepaalde spellingcategorie horen en dat daar een regel bij hoort. Door de regel toe te passen weten ze hoe een woord geschreven moet worden. Er komen in groep 4 twaalf categorieën aan bod. Als een categorie is aangeboden hangen we de kaart met het bijbehorende pictogram op in de gang. Zo kunt u zien waar de kinderen mee bezig zijn.

De kinderen leren de hoofdletters schrijven en gaan deze op de juiste plekken gebruiken.

Bij de thematische taallessen komen iedere keer vier onderdelen aan bod: woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing (bijv. naamwoorden, doe woorden, zinsbouw etc.) en schrijven. 

De Engelse lessen worden telkens rondom een thema gegeven met veel liedjes en spelletjes.  

Rekenen doen we binnen het getallengebied van 0 tot 100, met af en toe een uitstapje naar de tientallen tot 140. Het automatiseren (erbij en eraf) van de sommen tot 20, de basis, komt veelvuldig terug. Het inzichtelijk maken van wat een keersom is, neemt een belangrijke plaats in en de kinderen gaan oefenen met vermenigvuldigingen van de tafels 0 t/m 10, en we streven ernaar dat de tafels van 0 t/m 5 en de tafel van 10 aan het eind van groep 4 geautomatiseerd zijn. In de projecttaken komen meten, tijd en geld aan bod.  Met klokkijken wordt, naast de analoge tijden, ook geoefend met de digitale tijden tot 24:00 uur. 

Dit jaar bezoeken we het IT-Lab in Hilversum, het Openluchtmuseum in Arnhem en de bibliotheek in Huizen. Tevens hebben we in januari/februari een project "Schoolschrijver". 

De schoolreis gaat dit jaar naar de Natuurschool in Noordwijk. 

 

Juf Lidwien en juf Anouk​