Groep 3

​​​​​Groep 3 heeft dit schooljaar op maandag t/m donderdag les van juf Marianne en op vrijdag van meneer Sebastiaan. 

De leerlingen leren in groep 3​ o.a. lezen, schrijven, spellen en rekenen. Aan het begin van het schooljaar is het nog veel herhalen van wat er in de kleutergroep al geleerd is op deze gebieden, maar al vrij snel worden de letters, woorden en de woorden, zinnen. Nadat ook de rekenbegrippen uitgebreid aan bod zijn gekomen, wordt er ook echt gerekend!

Bij het rekenen gebruiken de kinderen fiches, blokjes en​​ het rekenrek. We hebben veel rekenspelletjes en extra verrijkingsmateriaal als ze zelfstandig gaan werken. 

Om het geleerde verder te oefenen en te blijven herhalen, wordt er in groep 3 ook begonnen met een leescircuit, waarin er bijvoorbeeld aan onderdelen als stempelen, kwartetten en computeropdrachten gewerkt wordt. 

Verder hebben de leerlingen voor het eerst gymnastiek in de grote gymzaal. Twee keer drie kwartier per week krijgen ze les van de vakleerkracht van onze school.  

Uiteraard wordt er in groep 3 nog steeds aandacht besteed aan de expressie; op klassikaal gebied, maar in bepaalde periodes ook wat groter met meerdere groepen. 

Normen en waarden hebben een belangrijke plek in​ onze preventieve sociaal-emotionele methode De Vreedzame School, waarin ook gesproken wordt over situaties, waar de kinderen in het onderlinge contact mee te maken krijgen. 

Vorige schooljaren hebben de leerlingen voor ’t eerst te maken gehad met Early English (lessen in ‘t Engels). Dit krijgt in groep 3 een vervolg, door middel van het spontaan aanbieden van de Engelse taal. 


Juf Marianne​ en meneer Sebastiaan


​​​
 
 
Klik hier voor een dag in groep 3!

https://youtu.be/7WHzRLnoIHo