Groep 3 Krista en Anouk

​​​

Onze groep 3 heeft dit schooljaar op maandag les van juf Anouk en op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van juf Krista.

De leerlingen leren in groep 3 o.a. lezen, schrijven, spellen en rekenen. Aan het begin van het schooljaar is het nog veel herhalen van wat er in de kleutergroep al geleerd is op deze gebieden, maar al vrij snel worden de letters woorden en de woorden zinnen. Nadat ook de rekenbegrippen uitgebreid aan bod zijn gekomen, wordt er ook echt gerekend!

Bij het rekenen gebruiken de kinderen fiches, blokjes en het rekenrek. We hebben veel rekenspelletjes en extra verrijkingsmateriaal als ze zelfstandig gaan werken.

Vanaf januari beginnen we met groepslezen, waarbij de kinderen op hun eigen niveau in een groepje gaan lezen.

Verder hebben de leerlingen voor het eerst gymnastiek in de grote gymzaal. Twee keer per week krijgen ze les van juf Gitta of juf Florence, de vakdocenten van gym.

Uiteraard wordt er in groep 3 nog steeds aandacht besteed aan de expressie; regelmatig in de eigen klas, maar in bepaalde periodes ook wat groter met meerdere groepen.

Normen en waarden hebben een belangrijke plek in onze preventieve sociaal-emotionele methode De Vreedzame School, waarin ook gesproken wordt over situaties, waar de kinderen in het onderlinge contact mee te maken krijgen.

Vorige schooljaren hebben de leerlingen voor het eerst te maken gehad met Early English (lessen in ‘t Engels). Dit krijgt in groep 3 een vervolg, door middel van het spontaan aanbieden van de Engelse taal in combinatie met de methode Groove me.

Juf Anouk​ en juf Krista.​

​​​