Groep 1-2 Cuny en Lisa

​​​​​​Welkom!​

Leuk dat je een bezoek brengt aan onze website.

We willen je hier een indruk geven van een dag in de kleutergroep.                                                                                               

Onderaan de pagina staan de activiteiten die we gedaan hebben. 

De kleuters kunnen aan de hand van dagritmekaarten zien wat we die dag gaan doen. 
 
We starten ’s morgens in de kring. In de kring doen we verschillende kringactiviteiten:
 
  • “Vreedzame school”
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Rekenen
  • Taal/voorlezen
  • Engels​
  • Muziek/versjes                                                    
Na de kring gaan we werken en spelen. 
De kinderen uit groep 2 werken in groepjes. Elke dag mag 
een groepje uit een kast kiezen. We hebben een taalkast, 
een rekenkast, puzzels, een knutselwerkje, Engels op de 
Ipads, etc. De juf geeft ’s morgens aan wat de groepjes 
mogen doen zodat de kinderen aan het einde van de week 
alles een keer gedaan hebben. 

De kinderen uit groep 1 mogen kiezen op het kiesbord. 
Er is genoeg keuze: de bouwhoek, de huishoek, de zandtafel, de computer, de trein, etc. 
 
Van al dat werken en spelen hebben we trek
gekregen.
Het is tijd om te eten en drinken. Op woensdag, 
Donderdag en vrijdag hebben we fruitdagen. We 
zingen nog even voordat we mogen beginnen. 

Als we klaar zijn, gaan we in de kring zitten. We zingen liedjes,
luisteren naar een verhaal of doen een andere leuke activiteit. 

Het wordt nu toch echt tijd om te bewegen. We trekken
onze jassen aan en gaan buiten spelen. In de schuur 
staat van alles waar we mee kunnen spelen: fietsen,
karren, planken, etc. 
Als het slecht weer is gaan we naar de speelzaal. 
Daar staan materialen klaar waarmee we 
oefeningen kunnen doen. 

Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van het continurooster.
Op maandag, dinsdag en donderdag gaan om 11.45 uur alle kinderen
een half uurtje naar buiten waarna ze bij binnenkomst meteen gaan lunchen. 
Op woensdag spelen we iets eerder buiten en doen we na het buitenspelen
nog een kringactiviteit waarna het om 12.30 uur tijd is om naar huis te gaan.
Op vrijdag spelen we ook iets eerder buiten en zijn de kinderen al
om 11.45 uur uit school.

Na de lunch op de lange dagen gaan we werken en spelen. 
Nu mag groep 2 ook kiezen op het kiesbord. Na het werken en spelen
gaan we buiten spelen of naar de speelzaal. Om 14.15 uur ruimen we op
en zitten we nog even in de kring. Om 14.30 uur is het tijd om naar huis
of naar de buitenschoolse opvang te gaan.