Groep 1-2 Janine en Tanja

​​​​

Welkom!​ 
 
Leuk dat je een bezoek brengt aan onze website. We willen je hier een indruk geven van een dag in de kleutergroep. 
Onderaan de pagina staan de activiteiten die we gedaan hebben. De kleuters kunnen aan de hand van dagritmekaarten zien wat we die dag gaan doen. ​We starten ’s morgens in de kring. In de kring doen we verschillende kringactiviteiten 
 
​​“Vreedzame school”      Sociaal-emotionele ontwikkeling              
Rekenen
Taal/voorlezen  
Engels​
Muziek/versjes                                            
 
Na de kring gaan we werken en spelen. De kinderen uit groep 2 werken in groepjes. Elke dag mag  een groepje uit een kast kiezen. We hebben een taalkast,  een rekenkast, puzzels, een knutselwerkje, Engels op de  iPads, etc. De juf geeft ’s morgens aan wat de groepjes mogen doen zodat de kinderen aan het einde van de week alles een keer gedaan hebben.  
 
De kinderen uit groep 1 mogen kiezen op het kiesbord. Er is genoeg keuze: de bouwhoek, de huishoek, de zandtafel, de computer, de trein, etc. Van al dat werken en spelen hebben we trek gekregen. Het is tijd om te eten en drinken. Op woensdag, Donderdag en vrijdag hebben we fruitdagen. We zingen nog even voordat we mogen beginnen. 
 
Als we klaar zijn, gaan we in de kring zitten. We zingen liedjes, luisteren naar een verhaal of doen een andere leuke activiteit. Het wordt nu toch echt tijd om te bewegen. We trekken onze jassen aan en gaan buiten spelen. In de schuur staat van alles waar we mee kunnen spelen: fietsen, karren, planken, etc.  Als het slecht weer is gaan we naar de speelzaal. Daar staan materialen klaar waarmee we oefeningen kunnen doen. Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van het continurooster. Op maandag, dinsdag en donderdag gaan om 11.45 uur alle kinderen een half uurtje naar buiten waarna ze bij binnenkomst meteen gaan lunchen. 
 
Op woensdag spelen we iets eerder buiten en doen we na het buitenspelen nog een kringactiviteit waarna het om 12.30 uur tijd is om naar huis te gaan. Op vrijdag spelen we ook iets eerder buiten en zijn de kinderen al om 11.45 uur uit school. 
 
Na de lunch op de lange dagen gaan we werken en spelen. Nu mag groep 2 ook kiezen op het kiesbord. Na het werken en spelen gaan we buiten spelen of naar de speelzaal. Om 14.15 uur ruimen we op en zitten we nog even in de kring. Om 14.30 uur is het tijd om naar huis of naar de buitenschoolse opvang te gaan. ​